Loading... Please wait...

Loại hàng

Ice-O-Matic ICEU220FW Self-Contained Full Cube Ice Machine with Water Condensing Unit Integrated Storage Superior Construction Cuber Evaporator Harvest Assist and Filter-Free Air: Stainless Steel Top

  • Ảnh 1
Giá:
86,880,000 đ
SKU:
29084
Thương hiệu:
Điều kiện hàng:
Mới
Trọng lượng:
160.00 LBS
Giao hàng:
Miễn phí toàn quốc
Có hàng:
5 đến 10 ngày làm việc
Gói quà:
Tùy chọn có sẳn
Bookmark and Share


Mô tả hàng hóa

Thông tin Bảo hành

Vui lòng xem chi tiết Chính sách IB & Nhà sản xuất

Tìm mặt hàng tương tự theo Loại hàng

blog comments powered by Disqus

Đăng ký nhận tin


Lưu lại mua sau này